Modificări la impozitul pe veniturile din salarii

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr.16/2022 care aduce modificări şi completări la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar una dintre acestea, se refera la impozitul pe veniturile din salarii.

Principalele modificări constau în:

 • Au fost stabilite o serie de venituri care nu vor face subiectul impozitării, în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază:

  a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

  b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi.

  c) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut, în anumite condiții.

  d) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut.

  e) contribuţiile la un fond de pensii facultative şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

  f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

  g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

 • Au fost modificate deducerile personale de bază și cele suplimentare.

  – Deducerea personală de bază se acordă doar pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim.

  – Deducerea personală suplimentară se acordă astfel: – 15% din salariul de bază minim pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim; – 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved