MODIFICĂRI LA IMPOZITUL PE VENIT

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost modificată şi completată de Ordonanța Guvernului nr.16/2022, iar una dintre principalele modificări se referă la impozitul pe venit.

Principalele modificări vizează unele scutiri și excepții la impozitul pe venit, după cum urmează:

  • A fost eliminată scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice, în cazul veniturilor realizate din salarii ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere în domeniul hotelurilor, restaurantelor, pensiunilor sau barurilor.

  • A fost stabilit faptul că scutirea de la plata impozitului pe venit pentru sectoarele din construcții, agricultură și alimentar se va acorda doar salariaților cu contract individual de muncă. Scutirea NU se va acorda pentru sumele care depășesc valoarea de 10.000 lei salariul brut lunar (anterior suma era de 30.000 lei). A fost modificat modul de calcul al cifrei de afaceri aferentă sectorului vizat de scutire.

  • Au fost introduse în categoria veniturilor neimpozabile și indemnizaţiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, potrivit legii.

  • Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro (anterior, suma era de 100.000 euro), începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved