Modificări la formularele 208, 209 și 253

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că în Monitorul Oficial nr. 673 din 8 iulie 2021 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 1075 din 5 iulie 2021 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Astfel, veniturile realizate din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt scutite de la plata impozitului pe venit, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.

De menționat faptul că obligația de a depune declarația fiscală se menține și în cazul în care obligația fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale.

Având în vedere modificările legislative menționate mai sus, au fost modificate în mod corespunzător următoarele declarații:

– „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” – Formularul 208;

– „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”- Formularul 209 ;

– „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” – Formularul 253.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved