Modificări aduse Normelor metodologice pentru casele de marcat

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii, au fost aduse modificări la Normele metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, modificări care se referă la:

  • Au fost stabilite o serie de caracteristici tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăţi cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București.

  • Se prevede că, în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, pot fi instalate exclusiv aparatele de marcat dedicate, întrucât doar în cazul acestor dispozitive au fost efectuate testări specifice care demonstrează că funcționează corect din punct de vedere fiscal după integrarea în automatul comercial.

  • Pentru întărirea disciplinei financiare în acest domeniu este introdusă obligația de a aplica o etichetă holografică „FISCALIZAT”, la loc vizibil, în interiorul automatului comercial, sau în exteriorul acestuia.

  • Sunt clarificate informațiile privind locul de instalare care se înscriu în antetul bonului fiscal, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate în activitățile cu caracter ambulant, al celor utilizate de operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier național, instalate pe mijlocul de transport, precum și în cazul celor care sunt integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, ținând cont de anumite situații care pot să apară în practică.

  • Sunt introduse dispoziții privind procedura de urmat de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, atât în cazul încetării activităților de livrări de bunuri cu amănuntul și prestării de servicii direct către populație, cât și în cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de lucru la altul.

  • Se reglementează anularea, din oficiu, de către organul fiscal, a legăturii dintre numărul unic de identificare și codul de identificare fiscală al utilizatorului în situația în care organul fiscal, ca urmare a propriilor analize/constatări concluzionează că activitatea operatorului economic a încetat definitiv (ex. când a intervenit radierea acestuia din Registrul comerțului sau decesul utilizatorului persoană fizică), operațiunea fiind de natură să confere organului fiscal posibilitatea ținerii unor evidențe exacte și actualizate.

  • Sunt introduse noi prevederi care trebuie respectate de unitățile de service acreditate (ex. ținerea evidenței propriilor tehnicieni).

ŞEF ADMINISTRAȚIE

Gheorghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved