Modificări aduse formularului informativ 205

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii plătitori de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului, precum și ale intermediarilor, rezidenți fiscali români că, urmare a modificărilor și completărilor aduse Codului fiscal, a fost aprobat noul model al formularului 205 ”Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”.

Menționăm că Formularul 205 se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit a impozitului aferent veniturilor cu regim de reținere la sursă, precum și a câștigurilor/pierderilor din investiții, realizate începând cu anul 2022.

În cazul veniturilor din pensii realizate începând cu luna ianuarie 2022, plătitorii de astfel de venituri nu mai au obligația completării și depunerii formularului 205, ci a formularului 112 ”Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Declarația se depune și de intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, pentru câștigurile/pierderile realizate din România și/sau din străinătate din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii, cu excepția veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.

Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investii, pe beneficiari de venit (Formularul 205) se completeză și se depune anual, astfel:

– până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat;

– ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie ”x” în căsuța prevăzută în acest scop.

Acest formular se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații online, existent pe portarul https://www.e-guvernare.ro și se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor, în mod gratuit, accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/205.html.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved