Modalități de transmitere a documentației de solicitare a șomajului tehnic

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, angajatorii care se încadrează în categoria domeniilor supuse restricțiilor conform HG nr.1090/2021 și a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, vor depune la AJOFM Ialomița, în luna curentă pentru luna anterioară, documentele prevăzute de Ordinul nr. 947/2021.

Documentele se pot descărca de pe site-ul www.anofm.ro și vor fi transmise prin poșta electronică la adresa de email: ialomita@anofm.gov.ro

Măsura se aplica până la data de 31 decembrie 2021

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0243/230999, 0243/231809 sau la email: ajofm.il@anofm.gov.ro.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved