Modalități de depunere a cererilor de eliberare a certificatelor de rezidență fiscală

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița aduce la cunoștința faptul că, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 583/2016, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii persoane fizice și juridice pot transmite cererile prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Z01 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane juridice rezidente în România ;

Z03 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România ;

Z05 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;

Z07 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România;

Z09 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

Z011 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezident;

Z013 – Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;

împreună cu documentele justificative pe una dintre următoarele căi:

a) prin poştă cu confirmare de primire;

b) la ghișeu în format hârtie;

c) online prin intermediul: portalului e-guvernare se alege secţiunea „depunere declarații” şi se face autentificarea cu un certificat digital calificat sau Spațiului Privat Virtual(SPV) prin link-ul ”Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF”. În vederea depunerii formularelor prin SPV este necesar ca înainte să se facă înregistrarea ca utilizator. În vederea înregistrării ca utilizator SPV se accesează link-ul: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/

Formularele prezentate se întocmesc şi se semnează de către solicitanţi în conformitate cu precizările privind completarea acestora, prevăzute în anexele OMFP nr. 583/2016, sau se editează şi se completează de către solicitanţi cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în secțiunea Servicii Online/Declarații electronice/descărcare declarații.

Formularele certificatelor privind atestarea veniturilor obţinute din România de persoanele rezidente şi ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenţii/acorduri de evitare a dublei impuneri, vor fi depuse de solicitați împreună cu cererile de eliberare aferente(formularele prezentate) și documentele justificative prin căile menționate anterior.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved