Miercuri 25 august 2021, termen limită pentru depunerea a opt declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că miercuri, 25 august 2021 este termenul de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare încheiată:

  • formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

  • formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

  • formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”;

  • formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

  • formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

  • formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

  • formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

  • formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”.

Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene de declarare a obligaţiilor fiscale.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_o bligatii_fiscale_2021.htm.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ


 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved