Miercuri, 14 octombrie, ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA,

în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

se convoacă în ședință extraordinară

în data de 14.10.2020 , ora 14,00 în Sala EUROPA,

având pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 23.09.2020.

  2. Discutarea și adoptarea următoarelor:

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, aferent sezonului competițional 2020-2021, și încheierea contractelor de finanțare;

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2020– 2021;

  1. privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul III, anul 2020.

  1. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

EMIL – CĂTĂLIN GRIGORE

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved