MIERCURI, 10 IANUARIE, ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CJ IALOMIȚA

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 10.01.2024, ora 11,00, având pe ordinea de zi discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2023;

2. proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2024-2025.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved