Marți, 25 ianuarie 2022, termen limită pentru depunerea a 11 declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililormarți, 25 ianuarie 2022 este termenul de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare încheiată:

formularul 094 Declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent

– formularul 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

formularul 107 Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private

– formularul 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” ;

formularul 208 Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent

– formularul 224 „Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”;

– formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 307 „Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

– formularul 311 „Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

formularul 390 VIES Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri –Formularul 390 VIES

Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene de declarare a obligaţiilor fiscale.

Contribuabilii pot accesa următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved