Marți, 21 decembrie 2021, termen limită pentru depunerea a șapte declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililormarți, 21 decembrie 2021 este termenul de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare încheiată:

– formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” ;

– formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”;

– formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

– formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

Menționăm că în conformitate cu prevederie art. 155 alineatul (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, „Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadența și/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente și/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanțele fiscale sunt scadente și/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”

Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene de declarare a obligaţiilor fiscale.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved