MARȚI, 1 FEBRUARIE, ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

C O M U N I C A T

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, on-line, în şedinţă în ziua de 01.02.2022, ora 13,30 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101 din 28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy;

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102 din 28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved