MAGO URBAN DESIGN: Demararea procedurii de obținere a avizului de obținere aviz oportunitate

Mago Urban Design, inițiator al proiectului PUZ – Construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+3E, utilități, parcaje, împrejmuire teren, din adresa str. Mihai Eminescu, nr. 17 A, NC 26860, municipiul Urziceni, județul Ialomița, anunță demararea procedurii de obținere a avizului de obținere aviz oportunitate.

Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal în perioada 06.11.2023 – 06.12. 2023.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Sima Iuliana Daniela, compartiment Relații cu Publicul – Primăria Urziceni, Calea București, nr.102, telefon 0243/254975 int.26, e-mail: registratura @primaria-urziceni.ro

Observatiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUZ.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved