MAGO URBAN DESIGN: Anunt public privind emiterea deciziei etapei de incadrare

SC MAGO URBAN DESIGN SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE” propus a se realiza in mun.Urziceni, str.Ion Creanga, nr.8, jud.Ialomita.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de
10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved