Luni, în Ședință Extraordinară a Consiliului Județean Ialomița, se aleg vicepreședinții

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară în data de 14.12.2020 , ora 13,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Depunerea jurământului de consilierii județeni supleanți ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Ialomița

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024;

2. proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

3. proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved