Luni, 8 iulie, Ședință Extraordinară a Cnsiliului Județean Ialomița

COMUNICAT

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 08.07.2024, ora 11,00, având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat – etapa II Proiect etapizat – și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”- cod SMIS 328755;

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 328755, și susținere a cheltuielilor aferente proiectului;

3. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa .

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved