Luni 31 ianuarie 2022, termen limită pentru depunerea a două formulare fiscale

FORMULARUL 398

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii, persoane impozabile care sunt înregistrate în România pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art.314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, că trebuie să depună, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare perioadă de declarare, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate operațiuni – formularul 398 ”Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)”.

Referitor la regimul special prevăzut la art.315 din Codul fiscal (regimul UE), în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care utilizează acest regim special trebuie să depună, prin mijloace electronice, declaraţia specială de TVA până la sfârşitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu efectuate livrări de bunuri sau dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează acest regim special.

Referitor la regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe, prevăzut la art.3152 din Codul fiscal, în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care utilizează acest regim special sau intermediarul acesteia trebuie să depună prin mijloace electronice declaraţia specială de TVA pentru fiecare lună, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare (art.3152 alin.(18) din Codul fiscal). Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.

Menționăm că Formularul 398, ”Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)”, pentru luna decembrie 2021, respectiv pentru trimestrul IV al anului 2021, se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie, respectiv până luni 31 ianuarie 2022.

Precizăm că, pentru administrarea regimurilor speciale prevăzute la art.314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, organul fiscal competent este Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți, din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

FORMULARUL 394

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni 31 ianuarie 2022 este termenul limită de depunere a ”Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente”. Perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr.227/2015). Menționăm că obligativitatea depunerii Formularul 394 o au următoarele categorii de contribuabili:

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziții de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrãrii/prestãrii este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) și art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

Specificăm că tot până luni 31 ianuarie 2022 contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei prevăzuţi la art.41 alin.(4) şi (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare şi plată pot depune Notificarea privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit – Formularul 012.

Gheorghe DOROBĂȚ,

șef Administrație

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved