Luni, 26 aprilie, termen limită pentru depunerea a opt declaraţii fiscale

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 26 aprilie 2021, este termenul limită de depunere a următoarelor documente:

– formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

– formularul 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România“;

– formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

– formularul 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

– formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;

Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene limită de declarare a obligaţiilor fiscale în luna aprilie 2021.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2021.htm

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ


Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate