Luni 25 ianuarie 2021, termen limită pentru depunerea a 12 declaraţii fiscale

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 25 ianuarie 2021, este termenul limită de depunere a următoarelor documente:

– formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 107 ” Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”;

– formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

– formularul 208 “Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;

– formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”;

– formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

– formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată decătre persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

– formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;

– formularul 097 ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”.

– formularul 094 ”Declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”

”Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2020.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2021.htm.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved