Luni 21 decembrie 2020, termen limită pentru depunerea a 7 declaraţii fiscale

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 21 decembrie 2020, este termenul limită de depunere a următoarelor documente:

– formularul 100 – ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 112 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

– formularul 224 – „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România„;

– formularul 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 – „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 307 – „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

– formularul 311 – „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

”Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2020.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2020.htm .

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved