Luni 20 ianuarie 2022, termen de depunere a Formularului 097

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că luni, 20 ianuarie 2022 este termenul limită pentru depunerea Notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097.

Notificarea pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare trebuie depusă de contribuabili, în următoarele cazuri:

  • pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;

  • pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA;

  • pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000 de lei, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul;

  • pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000 de lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

    Calendarul obligațiilor fiscale poate fi accesat de pe pagina web a ANAF, la sectiunea ”Asistentă contribuabili”- subsectiunea ”Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2021” sau accesând următorul link:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm

Baza Legală: Art.282, alin.(5) din Legea Legea 227/2015 privind Codul fiscal și OPANAF 1503/2016 pentru aprobarea <LLNK 12016 0310FA81 0 10>Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a <LLNK 12016 0310FA91 0 10>Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Gheorghe DOROBĂȚ

Şef administraţie

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved