Luni 11 aprilie 2022, termenul pentru depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Administrația Județeanã a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori luni 11 aprilie 2022 este termenul limită de depunere a notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori:

Formularul 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.

Formularul 070– Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Sau

Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Calendarul obligaţiilor fiscale” poate fi accesat pe site-ul ANAF la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm

Baza legală: art. 3151 alin.(1) lit c) și lit d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și OPANAF nr. 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved