Luminița Barcari, despre noua lege a educației

Pe măsură ce se apropie începerea noului an școlar, crește interesul pentru modificările pe care le propune noua lege a educației.

În postarea de astăzi voi oferi informații despre bursele acordate elevilor, menite să sublinieze și în scris declarațiile pe care le-am făcut în conferința de presă pe tema educației susținută la Slobozia.

se acordă elevilor care obțin distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadelele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației sau la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de minister.
* bursa de excelență olimpică I/internațională = 1000 lei/lună
* bursa de excelență olimpică II/ națională = 700 lei/lună

bursa profesională, în valoare de 300 de lei, se acordă tuturor elevilor din învățământul liceal profesional, cu condiția respectării criteriilor de frecvență stabilite prin ordin al ministrului educației.

bursa socială, în valoare de 300 de lei pe lună, este o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic sau din grupuri vulnerabile, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar.

bursa de performanță școlară, în valoare de 500 de lei pe lună, care este o formă de stimulare a elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și se poate cumula cu bursa profesională sau cu bursa socială.

Fondul pentru burse se alocă unităților de învățământ de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației, în funcție de numărul de elevi din învățământul cu frecvență.
Fondul de burse nu poate fi folosit cu altă destinație.
Autoritățile locale pot suplimenta fondul de burse în școli.

Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse al unității de învățământ este de:

* 400 lei/an/elev în învățământul primar;
* 900 lei/an/elev în învățământul gimnazial;
* 1500 lei/an/elev în învățământul liceal, filiera teoretică și vocațională;
* 3000 lei/an/elev în învățământul liceal, filiera profesională.

Cuantumul alocat prin bugetul Ministerului Educației pentru constituirea fondului de burse al unității de învățământ se poate actualiza prin hotărâre de guvern inițiată de Ministerul Educației.

Luminița BARCARI

Deputat PNL de Ialomița


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved