Localitățile din Ialomița cu risc epidemiologic în direcția gripei aviare

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează toți crescătorii de păsări că, la momentul actual, evoluează mai multe focare de gripă aviară pe teritoriul Uniunii Europene (Polonia, Germania,Estonia, Danemarca, Tările de Jos), iar în România, judeţul Călăraşi a notificat un caz de gripă aviară la o lebădă de iarnă, de la care s-a izolat subtipul H5N1.

Urmare a acestui fapt, D.S.V.S.A. Ialomița a procedat la identificarea, la nivelul județului Ialomița, a zonelor epidemiologice cu risc înalt pentru influența aviară înalt patogenă (HPAI).

În urma efectuării analizei de risc epidemiologic în directia gripei aviare, localitatile Sinești, Cătrunești, Hagiești, Lilieci, Axintele, Jilavele, Slătioarele, Rovine, Reviga, Crunți, Mircea cel Bătrîn, Gheorghe Doja, Fundata, Amara, Slobozia, Valea Ciorii, Murgeanca, Bucșa, Făcăeni, Bordușani, Cegani, Stelnica, Maltezi, Fetești se încadrează în zona epidemiologică cu risc înalt HPAI. Din aceste localităţi s-au prelevat pentru supravegherea activă a gripei aviare probe de sânge de palmipede şi galinacee, lunar, ale căror rezultate au fost negative. De asemenea, au fost examinate şi păsări sălbatice, pentru supravegherea pasivă, cu rezultate negative.

Având în vedere confirmarea bolii inclusiv pe teritoriul României în anul 2021, în scopul prevenirii apariției unor focare pe teritoriul județului Ialomița, toți proprietarii de păsări au obligativitatea respectării următoarelor măsuri:

 • prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice, în special rațe și gâște; astfel este interzis accesul păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

 • separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

 • interzicerea creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate;

 • hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice, evitându-se accesul păsărilor sălbatice, inclusiv al ,,speciilor punteˮ: vrăbii, ciori, porumbei, coțofene, etc.;

 • interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

 • interzicerea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);

 • prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

 • asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi folosit doar pentru accesul în adăpostul păsărilor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul păsărilor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;

 • este strict interzisă intrarea în adăpostul păsărilor cu hainele de stradă;

 • se interzice regruparea păsărilor domestice și a altor păsări ținute în captivitate cu ocazia târgurilor, piețelor, expozițiilor sau a altor reuniuni;

 • se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare;

 • orice modificare în statusul de sănătate al păsărilor (îmbolnăviri bruște, lipsa consumului de apă și furaj, mortalitate, etc.) va fi notificată în regim de urgență medicului veterinar de liberă practică concesionar și/sau D.S.V.S.A. Ialomița (telefon 0243232069);

 • cumpărarea de carne de pasăre, ouă şi produse din carne de pasăre se va face numai din magazinele autorizate.

D.S.V.S.A. Ialomița a transmis, în vederea informării corecte și imediate a tuturor proprietarilor de păsări, prin diferite mijloace de comunicare, către Consiliile Locale, măsurile care trebuie respectate, de către toți proprietarii de păsări.

Având în vedere că pe raza județului Ialomița sunt autorizate sanitar-veterinar un număr total de 28 exploatații comerciale de păsări (2 exploatații găini reproducție, 6 exploatații găini ouă consum și 16 exploatații pui carne, 2 statii de incubatie de tip industrial,o exploataţie de tip A pui carne şi o exploataţie comercială de raţe), începând cu data de 15.11.2021, D.S.V.S.A. Ialomița va efectua controale tematice pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a condițiilor sanitare veterinare și de siguranța alimentelor referitoare la producerea, ambalarea, transportul, depozitarea și comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor.

Permanent sunt monitorizate transporturile de păsări vii de curte și de ouă pentru incubație în sistemul TRACES, sosite în România în cadrul comerțului intracomunitar.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved