Lista contribuabililor bun-platnici va fi publicată pe portalul ANAF

 

Administrția Județeană a Finațelor Publice Ialomița informează că A.N.A.F. va publica, trimestrial, lista contribuabilor, persoane juridice, care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante.

Astfel, la nivelul judetului Ialomița vor figura pe această lista un număr de 5.116 agenți economoci care au îndeplinit, până la data de 30 septembrie 2022, cumulativ condițiile care au stat la baza întocmirii acestei listei.

Raportat pe fiecare subunitate teritoriala, situația se prezintă astfel:

– 76 de contribuabili mijlocii administrați de Biroul de administrare a Contribuabililor Mijlocii Ialomita;

– 2.651 de contribuabili administrati de Activitatea de colectare persoane juridice și fizice Slobozia;

– 1.626 de contribuabili administrati de Serviciul Fiscal Municipal Urziceni;

– 763 de contribuabili administrati de Serviciul Fiscal Municipal Fetești.

Menționăm faptul că aceste condiți sunt:

a) sunt depuse, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;

b) au achitate la scadență/termenul de plată prevăzut de lege, obligațiile fiscale principale și accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;

c) nu înregistrează obligații bugetare restante la data întocmirii listei.

În categoria contribuabililor care sunt cuprinși în listă fac parte și contribuabilii care se încadrează în situațiile prevăzute la art. 157 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, inlcusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii, care se află în derulare.

Gheoghe DOROBĂȚ

Şef administraţie


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved