Lista afecțiunilor pentru care nu este necesar biletul de trimitere de la medicul de familie

 

Pacienţii diagnosticaţi cu oricare dintre bolile de mai jos se pot prezenta direct la medicul de specialitate pentru consultaţie şi tratament, fără să mai aibă nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie.

1. Infarct miocardic şi Angină pectoral instabilă

2. Malformaţii congenital şi boli genetice

3. Boala cronică de rinichi – faza predializă

4. Insuficienţă cardiac clasa III – IV NYHA

5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă

6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

7. Aplazia medulară

8. Anemii hemolitice endo şiexo-eritrocitare

9. Trombocite miahemoragică

10. Histiocitozele

11. Telangectazia hemoragică ereditară

12. Purpura trombopenicăidiopatică

13. Trombocitopatii

14. Purpura trombotică trombocitopenică

15. Boala von Willebrand

16. Coagulopatiile creditare

17. Boala Wilson

18. Malaria

19. Tuberculoza

20. Boala Addison

21. Diabet insipid

22. Bolipsihice (grup diagnostic schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, grup diagnostic tulburări ale dispoziţiei, autism, ADHD, boli psihice la copii)

23. Miastenia gravis

24. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian

25. Afecţiuni post operatorii şi ortopedice până la vindecare

26. Risc obstetrical crescut la gravide

27. Astmbronşic

28. Glaucom

29. Status post AVC

30. Boala celiacă la copil

31. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)

32. Sindromul Schwachmann

33. Hepatita cronică de etiologievirală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analoginucleotidici/nucleozidici

34. Boala Hirschprung

35. Bolile nutriţionale la copii (malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) şi obezitate apediatrică

36. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative

37. Scleroza multiplă

38. Demenţe degenerative, vasculare, mixte

39. Starea post transplant

40. Insuficienţa renală cronică – faza de dializă

41. Bolile rare prevăzute în Programele naţionale cu scop curativ

42. Afecţiuni oncologice şi oncohematologice

43. Diabetul zaharat cu sau fără complicaţii

44. Boala Gaucher

45. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism

46. Degenerescenta maculară legată de vârstă (DMLV)

47. Boala Cushing

48. Paraliziile cerebrale infantile

49. Epilepsia

50. Boala Parkinson

51. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever

52. Afecţiuni ale copilului 0 – 1 an

53. Anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0-18 ani

54. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0-18 ani

55. Afecţiuni ale aparatului lacrimal (0-3 ani)

56. Infarctul intestinal operat

57. Arteriopatii periferice operate

58. Insuficienţă respiratorie cronică severă

Prezentarea la medicul/medicii din specialitatea/specialităţile care tratează afecţiunile de mai sus se face direct fără bilet de trimitere.

Medicul de specialitate trebuie să informeze, cel puţin o dată pe an, medicul de familie prin scrisoare medical dacă au intervenit sau nu schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.

Pentru bolile cornice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de specialitate se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie pe care este evidenţiat management de caz.

  • cazurile de urgenţă medico-chirurgicală;

  • consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la ordinul 397/836/2018, respectiv: serviciilor de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

Precizări privind numărul consultațiilor care se pot acorda în baza unui bilet de trimitere la medicul specialist

Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere se decontează maxim 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medical trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 din prezentul ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere. Pentru asiguraţii cu diagnostic déjà confirmat la externarea din spital, se decontează maxim două consultaţii pentru:

a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării

b. efectuarea unor manevre terapeutice

c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului

d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

În același context, medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul therapeutic stabilit iniţial, precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medical trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate.

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved