Liberalii din Consiliul Județean s-au supărat pe Aeroportul Alexeni ca … văcarul pe sat

 

Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița a adus în dezbaterea consilierilor județeni 16 proiecte de hotărâre. Printre aceste proiecte, amintim proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia pe anul 2020, aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului „Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020”, precum și proiectul de hătărâre privind concesionarea prin licitație publică a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de dezvoltare regională Alexeni”.

*

În ceea ce privește majorarea bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, aceasta a fost determinată de acțiunea de încheiere a unor acte adiționale la contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și datorită valorificării unor bunuri ale instituției publice. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

*

Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg a avut la bază o notă de fundamentare întocmită de DGASPC, care a propus un cost mediu lunar de întreținere pentru cele două centre, pe grade de dependență, astfel: pentru persoanele dependente costul lunar este de 4.213 lei/beneficiar, pentru persoane vârstnice semidependente valoarea este de 2.874lei/beneficiar, iar pentru cei care nu sunt dependenți, cuantumul lunar stabilit a fost de 2.836 lei pentru fiecare beneficiar în parte. Proiectul a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru”.

*

Consilierii județeni au aprobat și cuantumul acordat în cadrul Programului „Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020”, inițiat de Consiliul Județean Ialomița. Ca și în anii anteriori, premiul va fi de 500 de lei pentru proba individuală pentru copii și îndrumători, la echipaje, fiecare elev primește suma de o sută de lei, iar cadrul didactic îndrumător al echipei va primi 500 de lei. Proiectul a fost adoptat cu 28 de voturi „pentru” și o „abținere”.

Am lăsat la final proiectul de hotărâre privind soarta aeroportului de la Alexeni din două motive: pentru că este poate cel mai important și interesant proiect județean în ultimii 30 de ani, dar și pentru că pe marginea lui la această ședință au existat și dezbateri, nu numai o simplă procedură de vot.

Așadar, acest proiect aflat în atenția aleșilor județului a stârnit discuții aprinse în ședința CJ, întrucât consilierii PNL au solicitat retragerea de pe ordinea de zi a proiectului pe motiv că este necesar un punct de vedere din partea Ministerului Transporturilor.

Este un proiect extrem de important pentru Ialomița, care fără dubii trebuie făcut și susținut, de aceea am votat pentru transferul acestuia de la Ministerul Transporturilor către Consiliul Județean Ialomița, însă fără un punct de vedere din partea Ministerului de resort pentru a vedea strategia privind transportul aerian nu putem aproba un astfel de proiect, fiind o abordare superficială. Solicităm retragerea de pe ordinea de zi, altfel ne vedem nevoiți să nu aprobăm acest proiect”, a motivat consilierul județean (PNL) Dragoș Soare.

În replică, președintele CJ Ialomița, Victor Moraru a explicat că numai cel care concesionează are responsabilitatea să obțină toate avizele necesare pentru a-și desfășura activitatea. „Nu este nicio prevedere legală prin care noi să depindem de avizul Ministerului Transporturilor și spun acest lucru pentru că obiectivul va fi unul privat sută la sută, fără fonduri de la Uniunea Europeană sau bugetul de stat (…) Sunt șapte posibili investitori (…) Dacă, după ce se concesionează nu se obține vreun aviz, nu este treaba noastră. Nu există motiv să nu fie aprobat acest proiect de hotărâre. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții care s-ar putea realiza în județul Ialomița, de aproximativ 200 de milioane de euro. Nu ne reține nimeni să scoatem la licitație acest obiectiv”, a precizat președintele CJ Ialomița.

Pentru întregul ansamblu care se întinde pe o suprafață de peste trei sute de hectare a fost realizat un studiu de oportunitate pentru a se vedea ce se poate realiza pe acest obiectiv, iar din studiile experților a reieșit că acolo se poate construi un aeroport care să funcționeze ca aeroport comercial pentru pasageri, având facilitate pentru transport de marfă, cargo și operațiuni de aviație generală și de afaceri, poate fi amenajat un centru de instruire sintetică pentru piloți, un hangar de mentenanță de nivel complex pentru aeronave și centru de pregătire tehnico-ingineresc. Ca obiective ale investiției se are în vedere valorificarea mai eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică, atragerea de investitori străini, generarea de noi locuri de muncă, creșterea nivelului de instruire în domeniul aviației și aeronauticii, crearea unei infrastructuri de transport care va furniza dezvoltarea economică a întregii zone deservite, precum și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local și județean.

(…) Valoarea totală a obiectivului este de 990.806.000, circa 206 milioane de euro. Perioada pentru care se conceasionează acest obiectiv este de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor legale în vigoare, pentru că trebuie să luăm în calcul că durata de amortizare pentru construcții aeroportuare se situează între 32 și 48 de ani. Valoarea redevenței este estimată la 4.108.276 lei/an”, a subliniat Victor Moraru.

Proiectul a fost adoptat cu 21 de voturi „pentru” și 8 „abțineri”, deși este clar ca lumina zilei că se impunea unanimitate. N-a fost să fie pentru că domnii și doamnele din PNL s-au supărat ca văcarul pe sat fiindcă starostele lor din Ministerul Transporturilor n-a fost deranjat cu o chestiune care oricum nu ținea de puterile lui. Adevărul este că românii care mai și gândesc s-au cam săturat de opoziție de dragul opoziției, fie că vine de la capul de la Cotroceni, de la Sică Mandolină din Palatul Victoriei sau de la Ciolacu de pe Șoseaua Kiseleff.

Nicolae TACHE


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved