„LECOMS” – SOC.COOP Slobozia: CONVOCATOR

 

Consiliul de Administrație a „LECOMS” – SOC.COOP Slobozia

CONVOACĂ

Adunarea Generală a membrilor cooperatori

în data de 24.08.2022 ora 8.30 în spațiul societății din incinta Autoservice,

șos. București – Constanța nr. 48A, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobare vânzări active;

2. Diverse.

Președinte,

ing. Virgil CANGE

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved