Jurnalul unei emigrante III

Totul de la zero

Ați realizat cât de repede trece timpul? Timp. Suntem toți într-o cursā continuā pentru «ceva»; acel ceva care pentru mulți dintre noi este sinonim cu fericirea. Dar v-ați întrebat vreodatā ce este cu adevārat fericirea? O întrebare simplā la care putem rāspunde dupā prima secundā de gândire.

Dar dacā ne facem o analizā interioarā, rāspunsul se poate schimba. Şi cu cât ne vom adãnci în sinele nostru, cu atãt mai mult vom schimba rāspunsul. Uneori, sunt evenimente din viața noastrā care ne duc cātre aceastā intrebare. Mā aflam de 3 sāptāmâni la Roma. Interviul pentru acel loc de muncā promis nu s-a putut realiza. Obținerea unui «permis de şedere cu drept de munca» însemna o procedurā birocraticā care avea o duratā de câteva luni. Iar pentru asta ar fi însemnat sā mā întorc acasā. Sau….sā aştept 3 luni de zile cu speranța cā va ieşi acel decret care urma sā-i punā în legalitate toți cei care doreau sā aiba un statut în Italia. Dar asta, însemna sā devin timp de doua luni o persoanā ilegalā (viza mea fiind doar pentru o lunā de zile). Au fost multe întrebāri la care încercam sā gāsesc un rāspuns. Şi ştiam cā nu am decât douā soluții: Sā mā întorc acasā sau sā pornesc «Totul de la Zero». Cred cā mā speria mai mult idea de a mā întoarce! Probabil disperarea mea ajunsese la un nivel destul de mare, încât idea de a reveni de unde am plecat mi se pārea cea mai proasāa soluție. Îmi imaginam râsetele anumitor colegi şi superioritatea cu care mi-ar fi spus: «te-ai întors cu coada între picioare!» Sau probabil încāpāțânarea mea refuza sā accepte ceva ce nu-mi procura decât tristețe. Acel 0 absolut nu mā speria deloc! Pentru cā îmi dādea posibilitatea de a mā descoperi, re-inventa. Nu vedeam decât oportunitați iar 0 însemna doar o schimbare pozitivā. Mulți dintre voi poate işi spun acum: « ți trebuie curaj ca sā faci aşa ceva» ! Iar alții probabil işi spun: «trebuie sā ai o dozā de inconştiențā sau de nebunie ca sā fii in stare sā faci asta». Iar eu vā rāspund: Orice creaturā umanā a acestei planete are dreptul de a-şi dori ceva mai bun! Sā ridice mâna cel care nu-şi doreşte o astfel de viațā.

Cu toții urmārim cu sufletul la gurā evenimentele dramatice din Ucraina. Însā câți dintre noi vom înțelege mācar jumātate din durerea miilor de refugiați care se îngrāmādesc la granițele unei Europe libere şi democratice? De multe ori ne-am uitat la conflictele țārilor arabe şi probabil cā ne-am gândit atunci: «Aşa ceva la noi este imposibil sā se întâmple! Noi suntem în Europa!» Europa…, garanția unui cuvânt magic în stare sā blocheze gândirea distructivā a unei minți diabolice! M-am regāsit în încāpāțânarea fiecārui pas fācut încontinuu şi fārā oprire care le-a dus pe aceste suflete cât mai departe de zonele de conflict. Am retrāit prin ele momentul în care s-au hotārât sā punā într-o geantā, sacoşā, valizā un strict necesar atât de inutil într-o astfel de situație.

Am fācut în gând cu aceşti refugiați fiecare pas, am parcurs fiecare kilometru, descoperind astfel puterea interioara pe care nu ştim niciodatā cā o avem. Şi dacā pentru mine acel 0 absolut, acum 22 de ani, reprezenta o schimbare pozitivā, astāzi, avea o altā simnificație: 0 devenea un Obiectiv. Acela de a fi in sigurantā pentru binele copiilor tāi. Am privit în ochii acestor femei şi am vāzut Curajul. Numai într-o astfel de situațe dramaticā poți descoperi cā eşti în stare sā mergi încontinuu, zi şi noapte, fārā sā bei apā, sā mānânci, sā dormi sau sá te opreşti. Pentru cā nu ai timp! Fiecare secundā în plus te poate purta cātre o viațā mai bunā sau te poate condamna la moarte! Acum ceva timp în urmā îmi exprimam o dorințā la cumpāna dintre ani: doream tuturor sā aibā timp. Timp pentru a trāi, iubi, ierta, timp pentru a plânge, visa, construi, spera,realiza. Şi spuneam asta pentru cā existā douā lucruri care ne pot oferi totul sau nimic! 1.Bunul nostru cel mai de preț şi care stā înaintea tuturor este PACEA! 2.Avem o singurā avere care ne poate urca sau coborâ – Mama Tera!

Elen Lazarus

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved