Joi, 30 septembrie 2021, termen limită pentru depunerea Formularului 394

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că joi 30 septembrie 2021 este termenul limită de depunere a ”Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente”. Perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr.227/2015) .

Mentionãm cã obligativitatea depunerii Formularul 394 o au urmãtoarele categorii de contribuabili:

    • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrãrile de bunuri/prestãrile de servicii taxabile în România pentru care persoana obligatã la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;

    • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizeazã achiziții de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrãrii/prestãrii este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) și art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved