Joi, 27 aprilie, Ședinta Ordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 27.04.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.03.2023

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 64 din 29.03.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița ;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2023;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pentru anul 2023;

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 26.03.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului Ialomița;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod My Smis 130963, finanțat din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și bugetul de stat;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2020-2024”;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Pași spre viitor” implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020;

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Modernizare teren fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă, nr.2, Județul Ialomița”;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare teren fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă nr.2, Județul Ialomița”;

14. proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 40154 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Spitalul Județean de Urgență Slobozia”, din domeniul public al județului Ialomița;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.18986/2018 – D din 15.10.2018;

17. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil container pentru depozitare monobloc, aflat în proprietatea Județului Ialomița;

18. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare;

19. proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioare;

20. proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa;

21. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved