JOI, 25 NOIEMBRIE, ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 25.11.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.10.2021

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1) proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

2) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;

3) proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;

4) proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

5) proiect de hotărâre privind acordarea unor măsuri de sprijin de natură financiară menite să încurajeze familiile adoptatoare în ceea ce privește adopția unor copii din alte județe decât cel al adoptatorilor;

6) proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Națională a Veteranilor de Război din România –Filiala Ialomița în vederea finanțării în comun a proiectului privind omagierea cu ocazia Zilei Naționale a României a veteranilor de război cu domiciliul în județul Ialomița;

7) proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publică a acestuia, în proprietatea publică a Județului Ialomița;

8) proiect de hotărâre privind acceptarea donației propuse de Muzeul Național al Agriculturii în favoarea Județului Ialomița a bunurilor imobile cuprinse în cadrul ”Fermei Agricole Perieți”;

9) proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia în domeniul privat al județului Ialomița, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării;

10) proiect de hotărâre privind concesionarea Parcului Fotovoltaic ”Ialomița I” și a terenului aferent în suprafață de 5,7026 ha, situate în extravilanul comunei Giurgeni;

11) proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;

12) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă de interes județean în Municipiul Slobozia, județul Ialomița”;

13) proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire bază sportivă de interes județean în municipiul Slobozia, județul Ialomița”.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved