Joi, 25 februarie, ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 25.02.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Depunerea jurământului domnului Ianc Ion – Octavian – consilier județean supleant al cărui mandat a fost validat de Tribunalul Ialomița în data de 10.02.2021.

II. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.01.2021.

III. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al Agriculturii;

3. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Ialomița;

4. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Național al Agriculturii;

5. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Județean Ialomița;

6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2021;

11. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 6, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița;

12. proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei suprafețe de teren de 380 mp aflată în domeniu public al Județului Ialomița;

14. proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 600,1320 ha cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Vlădeni;

15. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 166/23.09.2020 privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița;

16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

17. proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 115 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”;

19. proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 119/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”;

20. proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 117 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3”;

21. proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 113/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”;

22. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect;

23. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Pernă de salvare de la înălțimi tip SP 60, cu remorcă de transport”, aflat în proprietatea județului Ialomița.

IV. Diverse

Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind situaţia gestionării bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa pe anul 2020

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved