Joi 25 februarie 2021, termen limită pentru depunerea a 12 declaraţii fiscale

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că joi, 25 februarie 2021, este termenul limită de depunere a următoarelor documente:

– formularul 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 101 „Declarația și plata impozitului pe profit pe anul precedent” (aceasta va fi depusă de: Organizațiile nonprofit, precum și de contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură);

– formularul 107 ”Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private” care va fi depusă de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private prevăzuți la art. 41 alin (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.;

– formularul 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

– formularul 224 „Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”;

– formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 306 „Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent”

– formularul 307 „Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

– formularul 311 „Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată decătre persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

– formularul 390 VIES ”Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;

– formularul 097 ”Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”.

Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţiile detaliate privind principalele termene limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna februarie 2021.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2021.htm

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved