Joi, 2 decembrie, lansare de carte inedită pe platoul din fața Casei de Cultură Urziceni

Oameni de seamă din Urziceni – Carte de aduceri aminte”

Proiectul editorial al Bibliotecii Municiipale Constantin Țoiu s-a finalizat săptămâna trecută prin apariția volumului ”Oameni de seamă din Urziceni – Carte de aduceri aminte”.

Cartea este dedicată aniversării a 425 de ani de Atestare documentară a Municipiului Urziceni și Aniversării a 70 de ani de activitate a Bibliotecii Municipale Constantin Țoiu și a fost tipărită cu sprijinul firmei Salubritate Urziceni SRL și a primarului Constantin Sava.

În preambulul celor 132 de biografii prezentate în carte regăsim mesajul primarului municipiului și o notă asupra ediției din care cititorii pot afla motivele care au stat la baza demarării acestui proiect de pionierat pentru memoria comunității noastre. Este o carte care cuprinde biografii sau portrete ale oamenilor care s-au evidențiat în această cumunitate sub diverse aspecte: creatie literar – artistica – muzicală; rol important în dezvoltarea economico – socială, educațională, spirituală, cultural artistică și sportivă, notorietate, prestigiu profesional; persoane reprezentative păstrate în memoria comunității pentru modul de viață, gândire și acțiune; contribuție deosebită la cunoașterea comunității locale și a valorilor ei la nivel județean, național și internațional.

Volumul ”Oameni de seamă din Urziceni – Carte de aduceri aminte” poate fi împrumutat, de cei care doresc să știe mai multe despre orașul nostru și oamenii lui de valoare, de la Biblioteca Municipală Constantin Țoiu.

Mulțumim acestei comunități pentru oamenii minunați pe care i-a avut și îi are, mulțumim domnului primar Constantin Sava și firmei Salubritate SA – d-lui Ionel Anca – pentru sprijinul concret pe care l-au dat pentru tipărirea cărții.

Mariana VLĂDĂRĂU,

directorul Bibliotecii Municipale ”Constantin Țoiu” Urziceni

Gânduri la Aniversare…

La Aniverarea a 425 de ani de Atestare documentară, Municipiul Urziceni se prezintă cu mândrie, prin finalizarea și recepționarea în ultimii ani a unora dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare a comunității locale din toată istoria sa, realizate cu fonduri europene: modernizarea rețelei de canalizare, extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și canalizare, creșterea calității şi performanţei în administraţia locală.

Au mai fost modernizate străzile din centrul orașului până în cartierele mărginașe, drumurile pentru dezvoltarea zonei industriale și iluminatul public. Un alt proiect de succes îl reprezintă înființarea firmei Salubritate-Urziceni SRL, cu mașini noi de colectare a gunoiului și compostare, cu stație de transfer.

Locuitorii Municipiului Urziceni își trimit copiii la grădinițe, școli și licee reabilitate și dotate cu aparatura și mobilierul necesare unui proces educațional modern. Copii, adulți și vârstnici își petrec timpul liber în parcurile reamenajate, în noile baze sportive și de agrement, la ștrandul municipal sau la locurile de joacă pentru copii.

Cu ocazia acestui moment aniversar, Biblioteca Municipală Constantin Țoiu, aflată de șapte decenii în serviciul comunității locale, ne prezintă primele rezultate ale unui Proiect ambițios, pe care l-am susținut cu căldură: Oameni de seamă din Municipiul Urziceni.

Cititorii vor avea prilejul să cunoască istoria acestor locuri, din cele mai vechi scrieri și până astăzi, lecturând biografiile unor oameni deosebiți prin calitățile și rezultatele muncii lor, născuți și crescuți în localitatea noastră sau veniți aici, și-au întemeiat familii și au obținut performanțe în diverse domenii de activitate -, contribuind la imaginea de astăzi a Municipiului Urziceni și la prestigiul lui în județul Ialomița, în România și în lume.

La Ceas Aniversar, locuitorii Municipiului Urziceni pot privi cu încredere și mândrie spre viitor.

La Mulți Ani, Urziceni!

Constantin SAVA,

Primarul Municipiului Urziceni

Notă asupra ediției

Lucrarea ”Oameni de seamă din Municipiul Urziceni. Carte de aduceri aminte este o primă încercare de prezentare a istoriei Urzicenilor prin portretele biografice și biobibliografice ale unor reprezentanți de frunte ai săi din diferite perioade istorice și domenii de activitate.

Am preferat termenul oameni de seamă celui de personalități, întrucât ne apropie de mai multe sectoare și aspecte ale vieții sociale și comunitare unde ei acționează: manageri de unități economice și financiare, bătrânii locului, veterani de război, artiști amatori, medici, educatori, economiști, magistrați ș.a. În plus, oameni de seamă adaugă o notă de evaluare colectivă a vieții individului respectiv, ceea ce îi sporește valoarea umană.

Ca urmare, personalităților din Urziceni prezentate de-a lungul timpului în Monografia Municipiului Urziceni (1996), Monografia Liceului Teoretic Urziceni(2005), volumul Scriitori din Zodia Helis, de Titi Damian (2013), în dicționarul Personalități Ialomițene(2019), le-am adăugat oameni care de obicei nu se regăsesc în astfel de lucrări, deși viața și activitatea lor a avut și are importanță deosebită pentru comunitate.

A doua opțiune a editorului se referă la formatul acestei cărți, altul decât cel de dicționar, unde portretele biografice și biobibliografice sunt așezate în ordinea alfabetică a numelor oamenilor de seamă respectivi.

Am considerat ca fiind mai apropiată de cursul istoric al vieții comunitare și al biografiei fiecărui om gruparea lor în mai multe secțiuni, pe care le-am notat cu cifre romane, de la I la XI, fiecare dintre ele cuprinzând tipuri de activități și performanțe obținute în diferite domenii, iar succesiunea oamenilor de seamă în cadrul fiecărei secțiuni respectă criteriul vârstei lor.

Valoarea acestei cărți de pionierat a memoriei comunității locale din Urziceni va fi măsurată prin impactul ei educativ și stimularea preocupării reprezentanților noilor generații pentru continuarea proiectului, astfel încât șirul oamenilor de seamă cunoscuți să fie completat cu noi evaluări și portrete biografice și biobibliografice.

Alexandru BULEANDRĂ

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved