ITM Ialomița, cu lupa pe munca la negru

 

În luna decembrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa,în domeniul Relaţiilor de Muncă, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul Cadru de Acţiuni aprobat de Inspecţia Muncii.

Inspectorii de muncă, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomiţa – Serviciul Control Relaţii de Muncă și Compartimentul Control Muncă Nedeclarată au efectuat un număr de 71 controale, fiind depistaţi 4 angajatori care practicau muncă fără forme legale şi 5 persoane care au lucrat fără forme legale de angajare. Sancţiunile contravenţionale aplicate au fost în număr de 22 din care 12 avertismente și 10 amenzi în valoare de 89.500 lei, din care pentru muncă nedeclarată 3 amenzi în valoare de 60.000 lei.

Deficienţele constatate pentru care s-au aplicat amenzile contravenţionale au fost :

  • Primirea la muncă fără încheierea unui contract individual muncă , anterior începerii activităţii ;

  • Nerespectarea termenelor de transmitere în Revisal a elementelor contractului individual de muncă ;

  • Neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control ;

  • Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal

  • Neeliberarea adeverinţei de vechime în muncă la data încetării contractului individual de muncă ;

  • Nerespectarea prevederilor legale privind munca în străinătate prin detaşarea transnaţională;

Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 41 de măsuri cu termene concrete de realizare, urmând ca la data expirarea acestor termene să fie efectuat un control pentru verificarea modului de îndeplinire a acestor măsuri.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved