ITM Ialomiţa a aplicat în noiembrie sancţiuni în valoare de 144.000 lei

Activitatea de identificare şi combatere a cazurilor de muncă fără forme legale de angajare s-a realizat prin 109 controale inopinate la toate tipurile de angajatori. Persoanele implicate într-o asemenea activitate ilegală sunt total neasigurate şi neprotejate de eventuale riscuri, suferind serioase dezavantaje economice şi sociale. Inexistenţa contractelor individuale de muncă împiedica statul în exercitarea prerogativelor sale fiscale. Un număr de 6 persoane, din care 4 femei, au fost identificate desfăşurând activitate de muncă nedeclarată la 4 angajatori care au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 120.000 lei.

Modul în care sunt respectate prevederilor legale privind timpul de muncă şi de repaus a fost urmărit la un număr de 109 angajatori şi au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale din care 14 avertismente şi 4 amenzi în valoare de 12.000 lei.

În principal, problemele deficitare reieşite în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă, au constat în :

  • Neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii;

  • Nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, evidenţa precară a timpului de lucru;

  • Neintroducerea datelor şi netrasmiterea la inspectorat a programului REVISAL;

  • Neacordarea în condiţiile legii a unor drepturi salariaţilor (plata orelor suplimentare, repaus săptămânal, plata orelor de noapte, neplata la termenele convenite prin contractele de muncă a salariilor);

  • Necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat , la încetarea contractului individual de muncă;

  • Nerespectarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă , pentru remedierea neconformităţilor constatate în procesele verbale de control încheiate anterior.

Pentru aceste deficienţe au fost dispuse 55 de măsuri de intrare în legalitate cu termene concrete de realizare.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved