ITM, cu ochii pe comercializarea articolelor pirotehnice

 

În perioada 02.12.2020 – 08.01.2021, în cadrul Acțiunii de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice, I.T.M. Ialomița va desfășura acțiuni de verificare a legalităţii privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea articolelor pirotehnice utilizate în activitățile deținătorilor.

Această acţiune este motivată de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în țară şi străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, ce au fost distruse în totalitate. Aceste evenimente au provocat mari pagube materiale şi chiar umane, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în jurul acestor depozite.

Un alt motiv care ne determină să desfăşurăm această acţiune este faptul că, în perioada de sărbători se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.

Obiectivul Acțiunii de control este identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

ITM Ialomița a autorizat / avizat pentru a desfășura activități cu articole pirotehnice astfel:

  • 3 angajatori pentru a realiza activități de divertisment ;

  • 5 angajatori pentru a comercializa .

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Ialomița efectuează controale la toţi deţinătorii de astfel de articole, pentru a se verifica dacă:

– aceştia sunt autorizaţi conform legii;

-mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;

-transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale;

-depozitarea acestora este conformă;

-daca nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate;

-articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română.

Toate neconformităţile ce vor fi constatate cu ocazia controalelor care se vor efectua pe perioada derulării Acțiunii de control, vor fi sancţionate conform prevederilor cap. IV din Legea 126/1995, modificată şi completată, coroborat cu prevederile Normei tehnice de aplicare a Legii nr.126/1995 aprobată prin H.G. 536/2002 modificată şi completată.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved