ISJ Ialomița, pe cale să încheie in parteneriat pentru învățământ dual cu Nuclear Electrica

 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița își propune dezvoltarea învățământului dual în județ, în vederea asigurării unui învățământ adaptat cerințelor pieței muncii și centrat pe dezvoltare personală și socială. În acest sens, în ziua de 1 februarie 2021 conducerea instituției a inițiat întâlnirea cu tema Dezbatere – perspective de implementare a învățământului dual, organizată în sistem online.

La întâlnire au participat doamna Inspector Florina Pișleagă, director în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, domnul Inspector Ion George Năstăsel, director în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, doamna Inspector Regional CNDIPT Rodica Albu, doamna Inspector Școlar General Mitrea Steluța Iuliana – ISJ Ialomița, doamna Inspector Școlar General Adjunct State Nora Florența – ISJ Ialomița, domnul Inspector Școlar General Sorin Mihai – ISJ Constanța, doamna Mihaela Gălățanu, reprezentant S.N. NUCLEAR ELECTRICA S.A., departamentul Resurse umane, doamna Inspector pentru învățământ tehnic și profesional Roman Florina – ISJ Ialomița, doamnele Inspector pentru învățământ tehnic și profesional Mariana Popa și Daniela Frangopol – ISJ Constanța, directorii Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești, Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” Fetești, Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia, cadre didactice.

Scopul dezbaterii a fost reprezentat de perspectiva unei colaborări între Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, SN NUCLEARELECTRICA SA și Inspectoratul Școlar Județean Constanța în vederea înființării a două clase de învățământ dual la Fetești, respectiv Cernavodă.

În acest scop, a fost realizată o prezentare a învățământului dual în context național, regional, dar și la nivelul județelor Ialomița și Constanța și au fost evidențiate aspectele pozitive și oportunitățile învățământului dual, dar și necesitatea unei colaborări din timp între factorii educaționali: instituție de învățământ, familie și operator economic. De asemenea, s-a atras atenția asupra importanței implicării unităților administrativ-teritoriale în realizarea acestui demers educațional.

La finalul întâlnirii, s-au desprins următoarele concluzii:

– încheierea unui parteneriat între ISJ Ialomița – SN NUCLEAR ELECTRICA SA – ISJ Constanța, cu scopul înființării a două clase de învățământ dual la Fetești, respectiv Cernavodă, pentru anul școlar 2022 – 2023;

– organizarea sistematică, sub formă de dezbatere, a unor întâlniri, pe regiuni geografice, între reprezentanții inspectoratelor școlare și ai operatorilor economici, care să vizeze: identificarea modalităților de a crește numărul claselor de învățământ dual, creșterea calității învățământului dual, cu efect pe termen lung în formarea competențelor profesionale ale absolvenților învățământului tehnic și profesional, respectiv creșterea calității forței de muncă.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved