INTERCERAL SA: Anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

Societatea INTERCEREAL SA, CUI 12885143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/49/2000, titular al proiectului „Construire parc fotovoltaic la sol, Bordușani, 6,63 MWP, împrejmuire, drumuri acces”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire parc fotovoltaic la sol, Bordușani, 6,63 MWP, împrejmuire, drumuri acces”, propus a se amplasa în comuna Bordușani, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu nr. 1 în zilele de luni-joi între orele08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved