Informații pentru asigurații din Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate

 

  • Începând cu data de 1 decembrie 2020, asigurații pot beneficia de analize de laborator și investigații medicale paraclinice pe întreg teritoriul României, fără a mai condiționa acordarea acestor servicii doar de către furnizorii de servicii medicale paraclinice care se află în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract și medicul care a emis biletul de trimitere.

Astfel, în baza unui bilet de trimitere eliberat de medici aflați în relație contractuală cu oricare dintre casele de asigurări de sănătate, asiguratul poate beneficia de investigații paraclinice la orice furnizor din țară.

  • Termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate care expiră în anul 2020 a fost prelungit cu 7 ani de la data rescrierii certificatului pe CIP-ul cardului.

Prelungirea valabilității cardului se face în mod automat, în momentul introducerii cardului în cititor de către furnizorii de servicii medicale.

  • În contextul BREXIT: Pe durata perioadei de tranziție, până la 31 decembrie 2020 în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord cetățenii români și membrii de familie ai acestora continuă să beneficieze de aceleași condiții care se aplică în prezent tuturor cetățenilor altui stat membru UE, respectiv legislația europeană privind libera circulație a persoanelor, pentru a putea locui, lucra sau studia în continuare în Regatul Unit.

Prin urmare, cetățenii români care călătoresc în Regatul Unit pot utiliza cardul european de sănătate sau certificatul provizoriu de înlocuire a acestuia, iar cei care au reședință stabilită în Regatul Unit pot utiliza documentul portabil S1.

Pe durata perioadei de tranziție, asigurații romani pot solicita caselor de asigurări de sănătate emiterea documentului portabil S2, cu scopul de a beneficia de tratament planificat la un furnizor de servicii medicale din Regatul Unit.

În perioada post-tranziție (1 ianuarie-30 iunie 2021), cetățenii români aflați pe teritoriul Regatului Unit înainte de 31 decembrie 2020, au posibilitatea de a se înscrie în noul sistem de înregistrare britanic (EU Settlement Scheme –EUSS), care le asigură accesul la servicii medicale pe teritoriul Regatului Unit, în baza prevederilor legislației naționale din Regatul Unit, în calitate de beneficiari ai Acordului de retragere și a prevederilor europene de coordonare a sistemenlor de securitate socială, în vigoare la acea dată.

Dreptul asiguraților români de a accesa prestațiile corespunzătoare sistemului de asigurări de sănătate pe teritoriul Regatului Unit va fi acordat pe perioada în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Acordul de retragere.

Informații referitoare la modul de accesare a sistemelor de sănătate din România și Regatul Unit se pot afla de pe site-ul CNAS la secțiunea: http://www.cnas.ro/page/brexit.html.

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved