INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA ION ROATĂ, Județul Ialomița, care intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, aviz de gospodărire a apelor pentru Sistem de canalizare si stație de epurare tn com. Ion Roată, jud. Ialomița.

In cadrul proiectului este prevăzută inființarea unui sistem de canalizare si stație de epurare pe teritoriul administrativ al comunei Ion Roată, județul Ialomița, care cuprinde rețeaua de canalizare menajeră, două stații de pompare, conducte de refulare si o stație de epurare. Apele epurate de la stația de epurare se vor evacua printr-o conductă subterană în canalul de desecare CP1 din amenajarea de desecare Ion Roată – Brosteni. Menționăm că terenurile pe care se amplasează lucrările nu sunt in circuitul agricol.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii si recomandări se pot adresa solicitantului începând cu data de 12.09.2022.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved