INFORMARE COMAN ALEXANDRU ADRIAN PFA

Aceasta informare este efectuată de: COMAN ALEXANDRU ADRIAN PFA, sat Vladeni, com. Vladeni, str. Baraganului, nr. 2 jud. Ialomita, codul fi scal: RO 23839231, nr. de înmatriculare la registrul comerţului F21/219/2008, e-mail: adicomanil@yahoo. com, cod CAEN 0111, profi l de activitate: Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), ce intenţionează sa solicite de la S.G.A. Ialomiţa Aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea investitiei: ,, Executie foraje alimentare cu apa pentru irigatii F3, F4, F5, F6, F7” amplasate in extravilanul com. Vladeni, jud. Ialomita.

Aceasta investiţie este noua.

Ca rezultat al procesului de realizare a lucrărilor nu vor rezulta ape uzate.

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată mai sus.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestiei şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa S.G.A. Ialomiţa, 0243/233518 după data de 15.06.2021.

Administrator,

COMAN ALEXANDRU ADRIAN

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved