Încep lucrările de execuție la Unitatea de Primire Urgențe Slobozia

Contractul de lucrări de execuție și dotări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia“, Cod SMIS: 119070, a fost semnat astăzi, 10.03.2022 de către președintele Consiliului Județean Ialomița, domnul Marian Pavel și reprezentanții Asocierii S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L. și LUXURIA AEDIFICIUM S.R.L.

Proiectul vizează modernizarea, extinderea și dotarea UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, scopul fiind de a contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu și a fost gândit pentru a crește calitatea actului medical, scăderea numărului de pacienți redirecționați, precum și scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

În cadrul proiectului se vor executa:

  • Lucrări de extindere a Unității de Primire Urgențe – la finalul lucrărilor, Unitatea de Primiri Urgențe va avea suprafață construită totală de 961 mp (321 mp menținuți din existent și 640 mp din extinderea propusă), la care se va adăuga o nouă copertină peste zona de acces a ambulanțelor, cu o suprafață de 122 mp.

  • Lucrări de modernizare și recompartimentare a Unității de Primire Urgențe existente, în așa fel încât să se asigure spațiile și fluxurile necesare. Se va realiza astfel creșterea accesibilității populației din județul Ialomița la servicii medicale de calitate, moderne și eficiente, creșterea capacității de primire urgențe și de răspuns la nevoile cetățenilor.

  • Dotarea Unității de Primire Urgențe cu echipamente specifice pentru facilitarea desfășurării activității și îmbunătățirea actului medical, realizându-se scăderea numărului de pacienți redirecționați din cauza lipsei dotărilor necesare, scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

Durata de execuție a lucrărilor este de 19 luni.

Valoarea contractului de execuție lucrări și dotări este de 8.329.502,41 lei (TVA inclus)

Proiectul „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia“ este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale – Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Întâlnirea a avut loc în Foaierul Sălii de Festivități „Europa“ a Consiliului Județean Ialomița în prezența domnului Liviu Patrichi, manager Spitalul Județean de Urgență Slobozia, a doamnei dr. Anca Telehuz, medic șef UPU Slobozia și a echipei de implementare a proiectului.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved