Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine OPȚIONAL

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că, în conformitate cu prevederile OUG nr.16/2022 începând cu data de 1 ianuarie 2023 impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este OPŢIONAL.

Astfel, plătitorii de impozit pe profit, plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru a fi microintreprindere, dacă la data de 31 decembrie 2022 îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată:

  • au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro (plafonul anterior 1.000.000 euro). Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile; se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art.53 din Codul Fiscal, modificat și actualizat.

  • capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;

  • au realizat venituri, altele decât cele din consultanţă* şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale – CONDIŢIE NOUĂ;

  • au cel puţin un salariat** [cu excepţia situaţiei persoanelor juridice române nou înfiinţate, care au un termen de 30 zile de la data înregistrării în registrul comerţului pentru îndeplinirea acestei condiţii] – [articol 48 alineat (3) Cod fiscal]; – CONDIŢIE NOUĂ;

  • au asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru aplicarea sistemului – CONDIŢIE NOUĂ

Primul an de aplicare al noilor prevederi este anul 2023 pe baza verificării îndeplinirii acestor condiţii la 31 decembrie 2022.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved