IATAN I. ADRIEANA PFA: Anunț public privind emiterea deciziei de încadrare

IATAN I. ADRIEANA PFA, titular al proiectului “Modificarea construcției existente C1 și construire Hală Agricolă”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modificarea construcției existente C1 și construire Hală Agricolă”, propus a se amplasa în sat Bordușani, comuna Bordușani, Tralaua 66, Parcela 311/14, nr. Cadastral 26794, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, str. Mihai Viteazu nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved