I.I. STROE ADRIAN-GABRIEL: INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de: I.I. STROE ADRIAN-GABRIEL, str. Traian, nr. 41, sat Vladeni, com. Vladeni, jud. Ialomita, codul fiscal: RO36320049, nr. de înmatriculare la registrul comerţului F21/273/2016, e-mail: stroegabriel666@yahoo.com, tel. 0736 072 429, cod CAEN 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, ce intenţionează să solicite de la S.G.A. Ialomiţa aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea investitiei:

,,Executie foraj alimentare cu apa pentru irigatii – F2″, amplasat in tarla 5811/1, parcela 15, com. Vladeni, jud. Ialomita.

Aceasta investiţie este nouă.

Ca rezultat al procesului de realizare a lucrărilor nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată mai sus.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa S.G.A. Ialomiţa, 0243/233518 după data de 27.10.2022.

Administrator

STROE ADRIAN-GABRIEL


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved