I.I. STROE ADRIAN-GABRIEL: Anunt public privind decizia etapei de încadrare

I.I. STROE ADRIAN-GABRIEL, titular al proiectului ,,Executie foraj alimentare cu apa pentru irigatii″, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Executie foraj alimentare cu apa pentru irigatii″, propus a fi amplasat in tarla 5778/2, parcela 12, com. Vladeni, jud. Ialomita.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved