I.I. DRAGOI MARIAN: Anunț public decizie etapa de încadrare

I.I. DRAGOI MARIAN, titular al proiectului ,,Executie foraje alimentare cu apa pentru irigatii – F1 si F2″, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Executie foraje alimentare cu apa pentru irigatii – F1 si F2″, propus a se realiza în comuna Bordușani, sat Cegani, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, Slobozia, strada Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved